Kategori: Yerli Kitap

Sergüzeşt (Sami Paşazade Sezai)

Kafkasya'dan kaçırılan dokuz yaşındaki Dilber, İstanbul'a getirilerek, önce, Harput Malmüdürlüğü'nden azledilmiş Mustafa Efendi'ni...

Melekan Şeyhleri (Hüseyin Abdullah Akdeniz)

Melekan Şeyhleri (Hüseyin Abdullah Akdeniz)